Veľký čistý podvod s nulovou hodnotou: klamú nás ropné spoločnosti?

Záväzky na zníženie emisií skleníkových plynov sú zložité a mnohostranné. Prechádzajú veľké ropné korporácie – veľké spoločnosti – skutočne od fosílnych palív k ekologickejším zdrojom energie, alebo sa jednoducho zapájajú do strategickej hry s uhlíkovými kreditmi?  Globálny výskumný tím na čele s Kjótskou univerzitou po prvýkrát preskúmal stratégie prechodu a kompenzácie uhlíka týchto veľkých ropných spoločností. Databáza vytvorená pre projekt bola sprístupnená verejnosti, aby sa zvýšila transparentnosť štúdie. „Aby sme zmerali zámer každého veľkého podniku prejsť na prechod, použili sme ukazovatele ich plánov postupne ukončiť dodávky ropy a plynu a prevziať zodpovednosť za všetky emisie životného cyklu,“ hovorí Gregory Trencher z Graduate School of Environmental Studies Kjótskej univerzity s odkazom na súčasnú čistú energiu. investície, ktoré len dopĺňajú – nie nahrádzajú – fosílne palivá. (Kjótska Univerzita)