Svetová banka predpovedá, že zmena klímy by mohla do roku 2050 vysídliť 86 miliónov ľudí v subsaharskej Afrike

Vysídľovanie spojené so zmenou klímy nie je hypotetickou budúcnosťou – je to súčasná realita,“ uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grande. Svetová meteorologická organizácia uviedla, že zvýšenie frekvencie a závažnosti prírodných katastrof prispelo k zvýšeniu vysídľovania v dôsledku katastrof.  Ľudia, ktorí boli nútení opustiť svoje komunity v dôsledku bleskových záplav, sa často nemôžu vrátiť domov, a to ani po opadnutí vôd. Záplavy často odplavujú domy a ničia poľnohospodársku pôdu. Nomádski pastieri a ich dobytok sú tiež čoraz viac v pohybe kvôli opakujúcim sa suchám alebo záplavám. Na úrovni komunity sa ukazuje, že rôzne skupiny sú náchylné na rôzne druhy zraniteľnosti: ženy, deti, starší ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím sú často zraniteľnejší a vystavení vyššiemu riziku. (DinahMatengo)