Štúdia ukazuje, že zelenšie mestá nielen zachytávajú uhlík, ale aj ho znižujú