OSN navrhuje nový trh s uhlíkom, odborníci volajú po inom prístupe

Vroku 2015, keď sa 174 krajín a Európska únia spojili, aby dokončili Parížsku dohodu , sa každá z nich dohodla, že prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov. Signatári predložili svoje vlastné špecifické ciele – známe ako „národne určené príspevky“ alebo NDC – ktoré by teoreticky prispeli k obmedzeniu globálneho otepľovania na „výrazne pod“ 2 stupne Celzia (3,6 stupňa Fahrenheita). Je do značnej miery na každej krajine, aby zistila, ako tieto emisné ciele dosiahnuť. Niektoré krajiny napríklad začali s prechodom svojich energetických sektorov od fosílnych palív . Iní zaviedli daň z emisií uhlíka alebo propagovali elektrické vozidlá. Krajiny však tiež chcú spolupracovať na dosiahnutí svojich NDC – a snažia sa vytvoriť nový globálny trh s uhlíkom, aby tak urobili. Cieľom je umožniť zníženie emisií v jednej krajine, aby sa započítalo do klimatického  pokroku inej krajiny. Krajina ako Indonézia by napríklad mohla sadiť stromy alebo postaviť veternú farmu namiesto elektrárne na zemný plyn a projekt by vytvoril uhlíkové „kredity“ predstavujúce určité množstvo zabránených alebo znížených emisií skleníkových plynov. Iná krajina ako Spojené štáty by potom kúpila kredity a uplatnila by ich voči svojej vlastnej NDC. (Joseph Winters)