Úpravy uhlíka planéte nepomáhajú – štyri spôsoby, ako ich opraviť

Dosiahnutie „nulových“ emisií uhlíka si vyžaduje viac než len obmedzenie emisií skleníkových plynov. Oxid uhličitý sa musí tiež stiahnuť zo vzduchu , aby sa kompenzovalo pokračujúce uvoľňovanie zo sektorov, v ktorých sa emisie ťažko znižujú, ako je výroba cementu a ocele . Existuje mnoho spôsobov, ako to dosiahnuť – od získavania CO 2 priamo zo vzduchu chemickými prostriedkami až po vysádzanie stromov a morskej trávy alebo osievanie oceánov železom na stimuláciu rastu fotosyntetizujúceho fytoplanktónu. Dokonca aj pri úplnej dekarbonizácii bude potrebné každoročne zablokovať miliardy ton CO 2. Trhy s „uhlíkovými kompenzáciami“ – kreditmi, ktoré platia niekomu inému za znižovanie atmosférického uhlíka vo vašom mene – môžu byť efektívnym spôsobom globálneho riadenia odstraňovania CO 2 . Budú však fungovať len vtedy, ak budú správne ceny a stimuly a v súčasnosti existujú dva zásadné problémy s ich nastavením. (Philip W. Boyd, Lennart Bach, … Christian Turney)