Čo sa mestá môžu naučiť, keď sa prispôsobia zmene klímy

Počas twinningového programu Nástroja na podporu politiky Dohovoru starostov (PSF) sa spojilo osem samospráv zo Španielska, Talianska, Grécka, Francúzska a Nemecka, aby ponúkli príležitosť na výmenu osvedčených postupov, získaných skúseností a na vyhodnotenie toho, čo by sa dalo použiť v ich mesta, pokiaľ ide o rozvoj adaptačných stratégií a budovanie odolnosti voči nepriaznivým účinkom zmeny klímy.

 

.