ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Čo sa mestá môžu naučiť, keď sa prispôsobia zmene klímy

Počas twinningového programu Nástroja na podporu politiky Dohovoru starostov (PSF) sa spojilo osem samospráv zo Španielska, Talianska, Grécka, Francúzska a Nemecka, aby ponúkli príležitosť na výmenu osvedčených postupov, získaných skúseností a na vyhodnotenie toho, čo by sa dalo použiť v ich mesta, pokiaľ ide o rozvoj adaptačných stratégií a budovanie odolnosti voči nepriaznivým účinkom zmeny klímy.

 

.