Požiare otepľujú klímu viac, ako sme si mysleli

Jedným z najbezprostrednejších a najzreteľnejších dôsledkov nárastu globálnych teplôt, ktorý bude v nasledujúcich rokoch ešte zreteľnejší, je nárast počtu a intenzity požiarov. Vo väčšine prípadov sú požiare spôsobené človekom, ale v dôsledku teplejšej a suchšej klímy sa šíria rýchlejšie a spôsobujú dokonca ničivé škody. Existuje však ďalšia novinka, ktorú práve objavila skupina výskumníkov a publikovala ju v Nature Geoscience: je to fenomén tmavohnedého uhlíka, triedy častíc uvoľňovaných požiarmi, o ktorých sa predpokladalo, že pomáhajú bojovať proti globálnemu otepľovaniu, ale ktoré sme objavili až teraz. Malo opačný efekt. (Focus)