Týchto 5 rastlín odolných voči klimatickým zmenám bude môcť v budúcnosti živiť planétu

Klimatické zmeny majú jednoznačne vplyv na rastlinné druhy a plodiny: problémom nie je ani tak meniaca sa klíma (na našej planéte to vždy bolo a vždy bude cyklickým prirodzeným spôsobom), ale to, ako rýchlo sa mení. posledné roky. Odtiaľ vstupujeme do oblasti prirodzenej adaptability živočíšnych a rastlinných druhov a ekosystémov vôbec, čo sa nevyhnutne ukazuje ako komplikovanejšie. Najmä horúčavy, ale aj sucho v rôznych oblastiach Zeme spôsobujú, že veľké oblasti pestovania sú zraniteľnejšie.  Svetový potravinový systém dnes stojí na niekoľkých pilieroch, konkrétne na pšenici, kukurici a ryži: závislosť na príliš malom počte druhov, ktoré sa takmer vždy pestujú masívne a v monokultúre. 

Kľúčovým slovom sa preto stáva biodiverzita Myslíte si, že sa odhaduje, že od pradávna ľudia pestovali viac ako 6000 druhov rastlín a potom postupne uprednostňovali tie s vyššími výnosmi (vrátane ryže, kukurice a pšenice). V klíme, ktorá sa tak rýchlo mení, sa preto znovu objavujú staré kultivovateľné druhy, ktoré sú odolnejšie, no rovnako výživné. (Edoardo Ferrara)