Sprievodca podnikateľa na dosiahnutie čistého podnikania

Od vykonania hodnotenia uhlíkovej stopy až po stanovenie cieľov a investície do energeticky účinných technológií, ako premeniť vašu spoločnosť na podnik s neutrálnymi emisiami skleníkových plynov.

Čo je „čistá nula?“

Skleníkové plyny v zemskej atmosfére sú všeobecne považované za hlavnú hybnú silu klimatických zmien. Zahusťujú atmosféru, zabraňujú úniku tepla a tak v konečnom dôsledku ohrievajú planétu. Hoci sa tieto plyny vyskytujú prirodzene, zvýšená ľudská aktivita od priemyselnej revolúcie výrazne zvýšila ich hladiny. A podľa EPA takmer 80 % emisií skleníkových plynov pozostáva z oxidu uhličitého. Pojem čistá nula sa vzťahuje na schopnosť vyrovnať množstvo emitovaných skleníkových plynov odstránením rovnakého (alebo väčšieho) množstva z atmosféry. O spoločnosti, ktorá prostredníctvom postupov šetrných k životnému prostrediu odstráni viac takýchto plynov, ako vyprodukuje, sa hovorí čistá nula. (NICHOLAS LEIGHTON).