Modrá obloha, zelená letecká doprava: ESG v leteckom priemysle

Budúcnosť letectva môže znamenať neustály technologický a prevádzkový pokrok, inovatívne riešenia na zlepšenie skúseností zákazníkov, prispôsobiteľnú ponuku možností predaja leteniek a ceny batožiny a vyššiu prioritu ekologickej leteckej dopravy. S narastajúcou diskusiou medzi zainteresovanými  stranami v odvetví o vhodnej úlohe environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) v obchodných operáciách sa pozrieme na niektoré spôsoby, akými niektorí aktéri v leteckom priemysle podnikajú kroky na zlepšenie svojich stratégií ESG pri riadení riziká a vznikajúce právne výzvy. (Attorney Analysis od Westlaw Today, súčasť Thomson Reuters.)

 

 

.