Aké sú najefektívnejšie opatrenia na zníženie vašej uhlíkovej stopy

Ako môžete individuálne prispieť k zníženiu emisií bez toho, aby ste sa príliš pripravili?  Minulý mesiac výskumníci EPFL spustili  Climpact , interaktívnu stránku, ktorá vám umožní otestovať vaše znalosti o vplyve každodenných činností na životné prostredie. Climpact je kvíz, online od 23. mája, ktorý spustili dvaja výskumníci EPFL, Victor Kristof a Lucas Maystre. Tento interaktívny nástroj umožňuje študovať, ako ľudia vnímajú emisie skleníkových plynov. Spojením odpovedí so strojovým učením priraďuje Climpact odpovediam používateľov absolútnu hodnotu uhlíkovej stopy. K dnešnému dňu táto platforma zozbierala viac ako 100 000 odpovedí. (Duc-Quang Nguyen).

 

 

.