Kalkulačka uhlíkovej stopy pre reklamné kampane

Organizácia Outdoor Advertising Union (UPE) predstavuje svoj nástroj „adOOHcc“ schopný merať emisie CO2 „tlačových a digitálnych“ kampaní vonkajšej reklamy. Čo keby sme vypočítali uhlíkovú stopu každej reklamnej kampane? Okrem vizuálneho znečistenia môžu byť reklamné plagáty zdrojom emisií uhlíka generovaných zbytočnou tlačou, nadmernou digitálnou spotrebou alebo metódami filmovania. Uvedomujúc si tento problém, Únia vonkajšej reklamy vytvorila adOOHcc (reklamnú kalkulačku uhlíka Out Of Home), vyvinutý s firmou Axionable. Táto kalkulačka sa používa na meranie emisií CO2 z tlačených a digitálnych vonkajších reklamných kampaní. adOOHcc má byť integrovaný do budúcich „klimatických zmlúv“ zavedených v Zákone o klíme a odolnosti . Tie majú zhmotniť záväzky reklamných profesionálov v prospech znižovania emisií CO2. Pre zodpovednejšiu reklamu musia aktéri v sektore v rámci týchto zmlúv najmä produkovať a navrhovať redakčný alebo reklamný obsah s ohľadom na ich ekologickú a spoločenskú stopu.