ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Mimovládne organizácie požadujú preskúmanie „nedostatočných“ cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií

Ročné emisné kvóty (AEA) stanovené Európskou komisiou pre členské štáty EÚ nie sú ambiciózne a podľa CAN Europe a Global Legal Action Network (GLAN) sú v rozpore s environmentálnym právom EÚ. Mimovládne organizácie v stredu požiadali o interné preskúmanie vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie, ktoré stanovuje ročné emisné kvóty pre každý členský štát EÚ v sektoroch vrátane cestnej dopravy, stavebníctva,  poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva a malých priemyselných odvetví. Tvrdia, že kvóty a celkové klimatické ambície EÚ sú „znepokojivo mimo“ s klimatickými cieľmi stanovenými v Parížskej dohode a nechránia základné ľudské práva. Požiadavka sa týka nedávnej aktualizácie takzvaného „nariadenia o spoločnom úsilí“, ktoré je súčasťou prelomového balíka právnych predpisov EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ o 55 % do roku 2030. (Mared Gwyn Jones)