EÚ prijíma nové pravidlá podávania správ pre CBAM: Tu je to, čo treba vedieť

Napriek výraznému odporu niektorých obchodných partnerov Európska komisia uzákonila pravidlá podávania správ pre svoj nástroj na oceňovanie uhlíka známy ako mechanizmus úpravy hraníc uhlíka alebo CBAM, ktorý nadobudne účinnosť počas prechodnej fázy od 1. októbra 2023.  CBAM , kľúčový pilier agendy EÚ Fit for 55, je významným nástrojom bloku na zabránenie úniku uhlíka. Je vytvorený s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti pôsobiace v regióne a mimo neho zostali na rovnakej stránke, pokiaľ ide o ceny uhlíka a vplyv na životné prostredie. K úniku uhlíka dochádza, keď spoločnosť pôsobiaca v EÚ presunie svoju výrobu do zahraničia, kde sú menej prísne klimatické predpisy. Vyskytuje sa aj vtedy, keď sú výrobky vyrobené v regióne nahradené dovážanými tovarmi s vyššími emisiami uhlíka.  Štúdia  odhaduje, že nekontrolovaný únik uhlíka môže viesť k 15 % nárastu globálnych emisií uhlíka, čo poškodí klimatické opatrenia CBAM sa tomu snaží vyhnúť.(Jennifer L)