ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Ktoré krajiny sú historicky zodpovedné za zmenu klímy? ( Archív )

Historická zodpovednosť za zmenu klímy je jadrom diskusií o klimatickej spravodlivostiNa histórii záleží, pretože kumulatívne množstvo oxidu uhličitého (CO2) emitovaného od začiatku priemyselnej revolúcie je úzko späté s 1,2 °C otepľovania, ku ktorému už došloCelkovo ľudia od roku 1850 napumpovali do atmosféry približne 2 500 miliárd ton CO2 (GtCO2), čím zostalo menej ako 500 Gt CO2 zostávajúceho   uhlíkového rozpočtu , aby zostali pod 1,5 °C otepľovania. To znamená, že do konca roku 2021 svet spoločne spáli 86 % uhlíkového rozpočtu s pravdepodobnosťou 50 – 50, že zostane pod 1,5 °C, alebo 89 % rozpočtu s dvojtretinovou pravdepodobnosťou. (SIMON EVANS, Carbon Brief)