Hľadanie uhlíkovej neutrality vo vzdelávacom priemysle

ESG. Čistá nula. Uhlíkovo neutrálne. V priebehu roka boli všetky tieto pojmy (a aj naďalej budú) široko uvádzané v publikáciách bežných médií, v materiáloch o správe a riadení a akcionárskych  materiáloch a regulačných dokumentoch a emisiách. Hoci každý termín odkazuje na niečo iné ako ostatné, tieto frázy vo svojom jadre odrážajú rastúce spoločenské povedomie v USA a zahraničí týkajúce sa prítomnosti oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére a vplyvu individuálnych a firemných akcií na skleníkové plyny (GHG). emisie. Napríklad čistá nula sa týka rovnováhy medzi množstvom vyprodukovaných skleníkových plynov a množstvom odstráneným z atmosféry. V dnešnom svete sa tieto výrazy a frázy používajú na viac než len na slová. Firemné dokumenty alebo individuálne vyhlásenia, ktoré odkazujú na environmentálne, sociálne a vládne (ESG) investičné kritériá, dosahovanie nulovej siete alebo presadzovanie iniciatív zameraných na neutralitu tak často robia so zreteľom na konkrétne, cielené akcie určené na dosiahnutie určitých cieľov. To samozrejme vyvoláva hraničnú otázku, ako môže subjekt alebo jednotlivec dosiahnuť znížené ciele v oblasti skleníkových plynov alebo preukázať operácie s nulovou čistou hodnotou. (Morgan, Lewis & Bockius LLP)