Ako môžu riešenia založené na prírode pomôcť mestám dosiahnuť ich klimatické ciele?

Z nedávnych samitov OSN o zmene klímy a biodiverzite sú jasné dve veci: „ riešenia založené na prírode “ tu zostávajú a nie všetci sú s tým spokojní.  Delegáti zúrivo bojovali za zahrnutie týchto slov do výsledkov vedúcich medzivládnych procesov týkajúcich sa zmeny klímy a riadenia biodiverzity . Môže však výskum pomôcť identifikovať a objasniť body napätia v tom, ako sa používajú riešenia založené na prírode (NBS)? V našom novom článku o udržateľnosti prírody sme sa o to pokúsili.

(Sean Goodwin, Carbon Brief)

 

.