Čistá nula: môžu sa mestá samy stať uhlíkovo neutrálnymi ? Tu je to, čo naznačujú dôkazy

Viac ako dve tretiny (67 %) emisií skleníkových plynov, ktoré spôsobujú zmenu klímy, pochádzali z miest v roku 2020. Nie je preto prekvapujúce, že starostovia sa pripojili k národným politikom pri stanovovaní cieľov na zníženie emisií v rámci svojich jurisdikcií.  Mnohé mestá Spojeného kráľovstva sa zaviazali dosiahnuť čistú nulu pred vládnym cieľom do roku 2050 (v Škótsku je to rok 2045).  Manchester  má za cieľ byť čistý nula do roku 2038, Liverpool a Birmingham do roku 2030. Nottingham očakáva, že sa už v roku 2028 stane prvým uhlíkovo neutrálnym mestom v Spojenom kráľovstve. ( Graeme Roy , Univerzita v Glasgowe)