Zmena klímy: Ako by sme sa mali báť?

Britský týždenník „New Scientist“ ponúka prehľad vedeckých faktov o klimatických zmenách. Myšlienka: vedieť, čo môžeme očakávať v nasledujúcich desaťročiach bez toho, aby sme sa ponorili do temnoty a akceptovali, že existujú neznáme, bez toho, aby nám to bránilo podniknúť kroky na obmedzenie škôd.Britský týždenník predstavuje svoje vydanie z 19. augusta venované klimatickým zmenám ako „malý manuál na prežitie v extrémnych klimatických podmienkach“ .  Prostredníctvom šiestich článkov skúma otázky, ktoré nás trápia toto leto: prečo je júl 2023 najhorúcejším mesiacom v histórii? Dokážu sa ľudia prispôsobiť týmto extrémnym horúčavám?  Alebo sa globálne otepľovanie naozaj zrýchľuje?