Sprievodca investora nákupom lesných uhlíkových kompenzácií

Projekty REDD+ tvoria najväčší počet  uhlíkových kreditov na dobrovoľnom trhu s uhlíkom (VCM), ktorý mal v roku 2021 hodnotu takmer 2 miliardy USD – takmer štvornásobok jeho hodnoty v roku 2020. Je to dlhá cesta od vydania prvého kreditu REDD v rámci dobrovoľného uhlíkového štandardu v roku 2011. V priebehu desiatich rokov sa REDD+ – čo znamená znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov, pričom „+“ odkazuje na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov,   ochranu  a opätovné zalesňovanie – prešlo z málo známeho Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy. (UNFCCC) na kritické politické riešenie pre krajiny s dažďovými pralesmi. Až do minulého roka boli projekcie rastu VCM optimistické. Nezisková iniciatíva Ecosystem Marketplace vykreslila vo svojej výročnej správe „Stav dobrovoľných trhov s uhlíkom“ optimistický obraz pre rok 2022, keďže ceny uhlíka stúpali. (Gabrielle See)