Skúsenosti na pohotovostnom oddelení počas sicílskej vlny horúčav vyžadujú opatrenia na zníženie vplyvov klimatických zmien

WHO/Europe umožňuje odborníkom z nemocnice Cervello v Palerme (Taliansko) hovoriť o svojich skúsenostiach na pohotovosti počas júlových horúčav na Sicílii. Obaja lekári stavajú núdzovú situáciu spôsobenú extrémnymi horúčavami na roveň podmienkam,  keď COVID-19 zasiahol región ako prvý, a zdôrazňujú naliehavú potrebu pripraviť spoločnosť a najmä zdravotníkov na hrozby, ktoré predstavuje zmena klímy. Navrhované opatrenia na prípravu na vplyvy tepla zahŕňajú:
  • včasné zdravotné informačné a poradenské kampane s cieľom varovať ľudí pred nebezpečenstvom tepla;
  • zmeny v poskytovaní zdravotníckych služieb na ochranu starších ľudí; 
  • telehealth na zníženie potreby návštev lekárov a lekární počas horúceho letného počasia;
  • pravidelné domáce návštevy zdravotníckych pracovníkov u starších ľudí s cieľom zabrániť tomu, aby sa podmienky súvisiace s teplom stali život ohrozujúcimi;
  • meteorologické systémy včasného varovania;
  • integrované a systemizované preventívne opatrenia v akčnom pláne pre teplo a zdravie (HHAP).