Parížska dohoda o zmene klímy

EÚ a všetky jej členské štáty podpísali a ratifikovali Parížsku dohodu a sú pevne odhodlaní vykonávať ju. Krajiny EÚ sa súlade s týmto záväzkom dohodli, že nasmerujú EÚ na cestu k tomu, aby sa do roku 2050 stala prvou klimaticky neutrálnou ekonomikou a spoločnosťou. EÚ na základe dohody do konca roka 2020 predložila svoju dlhodobú stratégiu znižovania emisií aj aktualizované plány v oblasti klímy, pričom sa zaviazala znížiť emisie EÚ do roku 2030 minimálne o 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. EÚ je na čele boja proti zmene klímy. Prostredníctvom svojich odvážnych politík a opatrení sa stáva globálnym tvorcom noriema stimuluje ambície v oblasti klímy na celom svete.