Analýza strategického plánu Horizont Európa 2025-2027

Nedávno zverejnená analýza strategického plánu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 poskytuje solídny dôkazový základ na podporu rozvoja ďalšieho strategického plánu Horizont Európa, ako je stanovené v právnom základe. Analýza sa zameriava na relevantný vývoj priorít politiky EÚ a poskytuje príklady úlohy, ktorú zohráva výskum a inovácie pri ich riešení. Pokiaľ ide o prispôsobenie sa zmene klímy, správa analyzuje minulé výskumné úsilie EÚ v globálnom kontexte. Ďalej načrtáva medzery vo výskume súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy.

 

.