Chiggery, sršne, čierne muchy… So zmenou klímy si na ne zvyknite

Klimatické zmeny majú vplyv na populácie hmyzu a roztočov. Potenciálne škodlivé druhy, ktoré sú nútené migrovať alebo objavovať prostredia, ktoré prispievajú k ich rozvoju, by sa mohli vo Francúzsku ukázať ako problematickejšie, zatiaľ čo umelosť pôdy a plánovanie využívania pôdy podporujú ich interakcie s ľuďmi.Hmyz, roztoče… Ovplyvňujú ich klimatické zmeny, ktoré si vynucujú migráciu a narúšajú ich prítomnosť počas ročných období. Umelá pôda, ktorá zbavuje biotopy mnohých druhov hmyzu, si vynucuje interakcie s ľuďmi. „Globálne otepľovanie spôsobuje migráciu hmyzu a zvierat, ktoré sa pohybujú v chlade, z regiónu do regiónu, čo znamená, že objavujeme druhy, ktoré sme nikdy predtým nevideli,“ 

 

.