Štúdia vyzýva na prijatie opatrení na zachytávanie údajov o vplyve klimatických zmien na ľudské zdravie v reálnom čase

Štúdia vedená Monash University navrhla riešenie pre naliehavú potrebu zachytávať údaje v reálnom čase o vplyve udalostí súvisiacich so zmenou klímy na ľudské zdravie, zdravotnícku pracovnú silu a systémy zdravotnej starostlivosti v mieste starostlivosti. Keďže globálna komunita čelí rastúcim klimatickým výzvam, štúdia vyzýva na akciu, spoluprácu a inováciu na ochranu ľudského zdravia a blahobytu tvárou v tvár environmentálnym krízam. Publikovaný v časopise Journal of the American Medical Informatics Association, zdôraznil kľúčové koncepty súvisiace s klímou a prírodnými katastrofami, ako sú vlny horúčav a sucha, ktoré je potrebné integrovať do štandardizovanej lekárskej terminológie. (Lily Ramsey, LLM)