Atlantický kolaps: Otázky a odpovede s vedcami za kontroverznou štúdiou predpovedajúcou chladnejšiu Európu

Koncom júla štúdia publikovaná v Nature Communications varovala, že kritickému oceánskemu systému, ktorý privádza teplú vodu do severného Atlantiku, tiež známemu ako Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), hrozil kolaps do roku 2095 pre nedostatok drastického zníženia emisií. Aj keď už bolo známe, že AMOC je najpomalší za posledných 1 600 rokov, najnovší výskum prináša oveľa bližší časový odhad kolapsu medzi rokmi 2025 a 2095 s centrálnym odhadom na rok 2057. Ak sa ukáže správnosť, tento scenár by mohol viesť k poklesu teplôt o 5 až 10 stupňov v Európe s ničivými následkami pre život, ako ho poznáme. The Conversation si sadli s fyzikom Petrom Ditlevsenom a jeho sestrou, štatistikou Susanne Ditlevsenovou, aby odhalili zistenia, ktoré v niektorých častiach vyvolali kontroverziu. (Peter Ditlevsen a Susanne Ditlevsen)