ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Keďže rekordné otepľovanie ohrozuje klimatické ciele, „zelené zručnosti“ mladých ľudí môžu pomôcť zachrániť planétu

Mladí zástancovia klímy sa chystajú povedať lídrom na samite OSN budúci mesiac, že ​​nemajú žiadne možnosti: musia teraz splniť svoje ambície v oblasti klimatických opatrení, ktoré posunú svet rýchlejšie k udržateľnosti a umožnia mladším generáciám získať „zelené zručnosti“, ktoré nám zabezpečia budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže sa každoročne oslavuje 12. augusta a ročník 2023 poukazuje na zelené zručnosti a hlavnú úlohu, ktorú budú mladí ľudia zohrávať pri presadzovaní veľmi potrebného posunu smerom k environmentálne udržateľnému a ku klíme šetrnému mysleniu.  Patria sem technické znalosti a zručnosti, ktoré umožňujú efektívne využívanie zelených technológií a procesov v pracovnom prostredí, ako aj prierezové zručnosti, ktoré čerpajú z celého radu vedomostí, hodnôt a postojov, aby uľahčili environmentálne udržateľné rozhodnutia v práci a živote.