EÚ musí zastaviť presun uhlíka na hranici, aby sa stala klimaticky neutrálnou

Systém obchodovania s emisiami bol základným kameňom úsilia EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. V súčasnej podobe však neúčtuje cenu za uhlík, ktorý je súčasťou dovážaného tovaru. Tento stĺpec ukazuje, že zatiaľ čo systém bol úspešný pri obmedzovaní emisií uhlíka v EÚ, bolo to za cenu zvýšeného dovozu tovarov s vysokými emisiami uhlíka. Zdôrazňuje tiež, že miera, do akej môžu firmy outsourcovať svoje emisie uhlíka, závisí od vlastníckej štruktúry, pričom firmy so zahraničným vlastníctvom majú lepšiu pozíciu na reorganizáciu výroby, aby sa tomuto systému vyhli. (Justus Böning)