ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Čistá nula uhlíka na zastavenie klimatických zmien: Norma ISO 50010

Nový medzinárodný štandard pre čistú nulovú energiu a čisté nulové emisie skleníkových plynov. ISO vydala v januári nový usmerňovací dokument ISO PAS 50010: 2023, ktorý poskytuje konkrétne odporúčania, ako môže organizácia stanoviť a splniť ciele s nulovou čistou spotrebou energie a emisií, ktoré každoročne zvyšujú efektivitu. „Rozlišuje medzi niekoľkými rôznymi rozsahmi a hranicami pre… rôzne čisté nulové ciele a ich ciele, ktoré sú čoraz efektívnejšie pri znižovaní energie a emisií skleníkových plynov, a preto je ich dosiahnutie ťažšie.“ Odporúča, aby organizácia vypracovala viacročný plán na postup od skromnejších čistých nulových cieľov k ambicióznejším cieľom v ďalších rokoch, čo bude mať za následok neustále klesajúce emisie skleníkových plynov. (Dr David B. Goldstein)