Potreba vidieť drevo aj stromy

Naozaj ETS len zadržiava emisie pred eskaláciou?  Naozaj neznižujete emisie skleníkových plynov (GHG)? Čas sa rýchlo kráti smerom k konečnej možnosti vyhynutia zvierat, dokonca aj ľudí. Snaha vlády minulý mesiac zmeniť nastavenia ETS s cieľom znížiť emisie však vyvoláva medzi lesníkmi „extrémne obavy“. Lesníctvo bolo zatiaľ jedinou iniciatívou zameranou na zmenu klímy, ktorá sa snažila udržať nízke emisie, hovorí Asociácia vlastníkov lesov Nového Zélandu (FOA). To je v čase, keď sa vyvíja technológia na nahradenie fosílnych palív a iných emisií skleníkových plynov. Preto sa ponáhľate zvýšiť najrýchlejší rast a najrýchlejšie uhlíkové kompenzovanie exotických ihličnanov. (Jim Childerstone)