Platforma pre overené lesné uhlíkové kredity

Rodinní alebo nepriemyselní vlastníci lesných pozemkov vlastnia  milióny hektárov lesnej pôdy. Menej ako 1 % z nich však profituje z trhu s uhlíkom.  Nová platforma sa snaží zvýšiť toto percento tým, že umožňuje vlastníkom pôdy s 2 až 200 ha lesnej pôdy zarábať extra príjem z uhlíkových kreditov , inak nazývaných uhlíkové kompenzácie. Tí, ktorí sú spôsobilí, sa môžu začať registrovať do programu.

 

 

.