ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Aké sú rôzne typy uhlíkových kreditov?

Existuje niekoľko typov uhlíkových kreditov, ktoré možno klasifikovať podľa typu projektu, ktorý ich generuje, alebo podľa štandardu používaného na ich certifikáciu. Tu je niekoľko príkladov:

  • Lesnícke kredity: Tieto kredity sú generované projektmi zalesňovania, opätovného zalesňovania alebo zamedzenia odlesňovania. Lesy absorbujú a ukladajú atmosférický CO 2 , čo z nich robí kľúčový nástroj na zmierňovanie meniacich sa podmienok prostredia.
    Prečítajte si viac: Ako lesné uhlíkové kredity menia trh s drevom
  • Kredity Verified Carbon Standard (VCS): Tieto kredity sú certifikované podľa Verified Carbon Standard, široko uznávaného a rešpektovaného štandardu pre kompenzácie uhlíka. Kredity VCS sú generované rôznymi projektmi, ako je obnoviteľná energia, lesníctvo a energetická efektívnosť.
  • Kredity zlatého štandardu (GS): Tieto kredity sú certifikované podľa zlatého štandardu, čo je štandard, ktorý vyžaduje okrem zníženia emisií uhlíka aj vysokú úroveň environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. GS kredity sú generované obnoviteľnými zdrojmi energie, energetickou efektívnosťou, trvalo udržateľným poľnohospodárstvom a projektmi lesného hospodárstva.
  • Kredity za zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS): Tieto kredity sú generované projektmi, ktoré zachytávajú emisie CO 2 z priemyselných procesov alebo výroby energie a ukladajú ich pod zem alebo do iných zariadení na dlhodobé skladovanie.
  • Kredity za obnoviteľnú energiu (REC): Ide o uhlíkové kredity generované projektmi obnoviteľnej energie, ako je veterná, solárna, vodná alebo biomasa. Emisie uhlíka, ktorým sa zabráni pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov, možno previesť na uhlíkové kredity.
  • Kredity za energetickú efektívnosť: Tieto kredity sú generované projektmi, ktoré znižujú spotrebu energie a podporujú energetickú účinnosť. Príklady zahŕňajú modernizáciu budov, modernizáciu osvetlenia a inštaláciu účinnejších systémov vykurovania a chladenia.

Toto je len niekoľko príkladov typov uhlíkových kreditov. Každý typ kreditu má jedinečné vlastnosti a môže zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní emisií uhlíka a podpore trvalo udržateľného rozvoja. (AI) DGB group