Sociálne výhody uhlíkových kreditov

  • Podpora miestnych komunít: Mnohé projekty uhlíkových kreditov, ako napríklad projekty zahŕňajúce uhlíkové poľnohospodárstvo a trvalo udržateľné využívanie pôdy, priamo prospievajú miestnym komunitám. Projekty opätovného zalesňovania môžu napríklad vytvoriť pracovné miesta a zlepšiť kvalitu miestneho ovzdušia. Miestni obyvatelia absolvujú komplexné školenie o udržateľných postupoch, o výsadbe a ochrane stromov a iných životne dôležitých témach, ktoré ovplyvňujú ich vzťah k ich ekosystémom. Projekty trvalo udržateľného využívania pôdy poskytujú miestnym komunitám príjem prostredníctvom postupov udržateľného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
  • Zlepšenie zdravia: Uhlíkové kredity pomáhajú znižovať znečistenie ovzdušia a zlepšujú verejné zdravie. Uhlíkové projekty môžu znížiť emisie pevných častíc a iných znečisťujúcich látok, ktoré môžu spôsobiť dýchacie problémy a iné zdravotné problémy. Projekty energeticky účinných sporákov môžu tiež znížiť znečistenie ovzdušia v interiéri a zlepšiť zdravie celej rodiny.
  • Podpora sociálnej spravodlivosti:  Uhlíkové kredity môžu byť navrhnuté tak, aby podporovali sociálnu spravodlivosť zabezpečením spravodlivého rozdelenia prínosov zo zníženia emisií. To môže zahŕňať úzku spoluprácu s miestnymi komunitami, aby sa zabezpečilo, že sa zapoja do navrhovania a implementácie projektov uhlíkových kreditov a získajú spravodlivý podiel na výhodách.
  • Podpora klimatickej spravodlivosti:  Uhlíkové kredity môžu podporiť princípy klimatickej spravodlivosti tým, že rozvinutým krajinám poskytnú spôsob, ako pomôcť financovať znižovanie emisií v rozvojových krajinách. To zaisťuje, že bremeno znižovania emisií uhlíka sa spravodlivo rozdelí v rámci globálneho spoločenstva. (AJ) DGB group