Klimatická výzva 2°C: Je cieľ globálneho otepľovania finančnou časovanou bombou?

Ekonomická realizovateľnosť cieľov v oblasti zmeny klímy špecifikovaných v Parížskej dohode závisí od uprednostňovania netrhových prvkov, ako je ľudské zdravie a ochrana biodiverzity, podľa nedávnej štúdie vedenej Dr. Taikanom Oki, bývalým vyšším vicerektorom OSN. University, Japan a publikované v akademickom časopise Environmental Research Letters vydavateľstva IOP .Výsledky ukazujú, že finančné prínosy zníženia klimatických zmien sú často podobné nákladom na zmiernenie.  Výskumný tím odhaduje náklady na dodatočné opatrenia na zmiernenie škôd na 45 až 130 biliónov amerických dolárov, pričom finančné prínosy týchto snáh o zníženie sa pohybujú od 23 do 145 biliónov amerických dolárov. Zistili, že na to, aby bol cieľ 2°C teploty ekonomicky realizovateľný, musí sa klásť väčší dôraz na budúci vplyv biodiverzity a zdravotných faktorov, pričom argumentujú, že tieto faktory budú v budúcnosti ešte naliehavejšie.