Služba monitorovania atmosféry

State of play: Copernicus Atmosphere Monitoring Service — Copernicus In Situ Component Služba monitorovania atmosféry programu Copernicus (CAMS) poskytuje konzistentné informácie z hľadiska kvality týkajúce sa znečistenia ovzdušia a zdravia, slnečnej energie, skleníkových plynov a klimatických vplyvov všade na svete. Služba CAMS je jednou zo šiestich služieb, ktoré tvoria program Európskej únie na pozorovanie Zeme Copernicus, ktorý sa zameriava na našu planétu a jej životné prostredie v konečnom dôsledku v prospech všetkých európskych občanov. Copernicus ponúka informačné služby založené na satelitnom pozorovaní Zeme, (nesatelitných) údajoch in situ a modelovaní. Službu CAMS realizuje Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) v mene Európskej komisie. ECMWF je nezávislá medzivládna organizácia podporovaná 35 štátmi. Je výskumným ústavom a operačnou službou 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ktorá vytvára a šíri číselné predpovede počasia do svojich členských štátov. Na poskytovaní a ďalšom rozvoji portfólia CAMS spolupracuje ECMWF s mnohými poskytovateľmi služieb v celej Európe. Služba CAMS tak spája odborné znalosti a infraštruktúru, ktoré existujú v Európe, a poskytuje celý rad služieb, ktoré nemajú konkurenciu v žiadnej inej organizácii na svete. Na získanie všetkých pozorovaní potrebných na vytvorenie služieb služby CAMS spolupracuje ECMWF s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT), ako aj s mnohými ďalšími organizáciami poskytujúcimi satelitné pozorovania a pozorovania in situ.