Čo je podzemná klimatická zmena a ako ovplyvňuje veľké mestá po celom svete?

Vedci definujú podzemné klimatické zmeny ako „tiché nebezpečenstvo“, ktoré číha pod veľkými mestami. Až donedávna neboli jeho účinky na civilnú infraštruktúru dôkladne preskúmané. Známe boli jeho súvislosti s kontamináciou podzemných vôd a dokonca aj so zdravotnými problémami, akými sú astma a infarkty. Nedávna štúdia z Northwestern University v Spojených štátoch však po prvý raz stanovuje spojenie medzi týmto fenoménom a transformáciou pôdy pod mestskými oblasťami. (José Carlos Cueto, Role,BBC News Mundo)