Uhlíkové kompenzácie sú „prešpikované podvodmi“. Môžu to nové dobrovoľné usmernenia vyriešiť?

Dobrovoľné kompenzácie uhlíka sú spôsob, ako jednotlivci a spoločnosti môžu kompenzovať svoje emisie uhlíka tým, že investujú do projektov, ktoré znižujú emisie alebo odstraňujú uhlík z atmosféry. trh s dobrovoľnými kompenzáciami uhlíka je však „prešpikovaný podvodmi“ a offsetové projekty príliš často nedosahujú sľúbené zníženie emisií.

Problémy s dobrovoľnými kompenzáciami uhlíka zahŕňajú:

  • Nestálosť: nie je možné dokázať alebo očakávať, že uhlík odstránený z atmosféry zostane odstránený.
  • Nedoplňovanie: kompenzácie nevedú k väčšiemu zníženiu emisií, ako by sa očakávalo bez projektu kompenzácie.
  • Dvojité započítanie: rovnaký posun sa započítava do cieľov zníženia emisií dvoch samostatných subjektov.

Tieto problémy odstrašujú kupcov od dobrovoľných kompenzácií uhlíka. Podľa analýzy BloombergNEF obavy týkajúce sa integrity a transparentnosti boli „najväčším dôvodom“, že dopyt po uhlíkových kreditoch medzi rokmi 2021 a 2022 klesol, aj keď ponuka naďalej rástla.

Na obnovenie dôvery sa mnohí kupujúci, predávajúci a makléri obrátili na Radu integrity pre dobrovoľné trhy s uhlíkom alebo ICVCM, nezávislý mimovládny orgán dohľadu. ICVCM pracuje na súbore usmernení na vytvorenie „definitívneho globálneho prahového štandardu pre vysokokvalitné uhlíkové kredity“ s pravidlami pre všetko od trvalosti po monitorovanie a konzultácie s domorodými obyvateľmi. Minulý týždeň dokončila posledné časti usmernenía a vyzvala programy uhlíkových kreditov, aby požiadali o špeciálne označenia preukazujúce, že ich kredity sú v súlade s novými kritériami.

Nie je však jasné, či ICVCM usmernenia idú dostatočne ďaleko na to, aby riešili všadeprítomné problémy so spoľahlivosťou v tomto odvetví. Zatiaľ čo niektoré registre uhlíka a sprostredkovatelia chvália ICVCM za vytvorenie dodatočných záruk proti dvojitému započítaniu a požadovanie viac dokumentácie o tom, ako kompenzované projekty napomáhajú trvalo udržateľnému rozvoju, problémy dobrovoľných trhov s uhlíkom sú veľmi hlboké a podľa niektorých si vyžadujú rozsiahlejšie prepracovanie.

Carbon Market Watch, európska nezisková organizácia, uviedla, že ICVCM usmernenia „poskytujú súbor veľmi potrebných prírastkových zlepšení, ale nedokážu dostatočne zvýšiť kvalitu uhlíkových kreditov a ponechávajú príliš veľa priestoru na to, aby sme skutočne vyriešili klimatickú krízu“.

Celkovo je dobrovoľný trh s uhlíkom v rannom štádiu vývoja a existuje potreba zlepšiť jeho integritu a transparentnosť. ICVCM usmernenia sú krok správnym smerom, ale je potrebné urobiť viac, aby sa zabezpečilo, že dobrovoľné kompenzácie uhlíka majú skutočný vplyv na boj proti zmene klímy. (AI)