Cieľom NuView je zmapovať Zem v 3D pomocou satelitného LiDAR

Pozemný LiDAR (detekcia a meranie svetla) pre 3D zobrazovanie v poslednom desaťročí mimoriadne dozrel vďaka spotrebiteľským (mobilné telefóny a počítače) a aplikáciám pre bezpečnosť a autonómiu v automobiloch . Viac ako 70 spoločností sa uchádza o časť tohto miliardového trhu. Medzitým táto technológia pokročila pre drony a letecké 3D zobrazovanie vo vyšších nadmorských výškach pre obranné a komerčné mapovanie (lesné, mestské, nehnuteľnosti). Sylvera vyvinula platformu strojového učenia LiDAR , ktorá spája pozemné, letecké a satelitné údaje LiDAR na mapovanie lesov z hľadiska biomasy a obsahu uhlíka, čo umožňuje transparentnejšie obchodovanie s uhlíkovými kreditmi na komoditných trhoch. (Sabbir Rangwala)