Sme pripravení na „Carbon“ Futures Trading Commission?

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) testuje vody pre svoj trh s uhlíkovými kreditmi založený na komoditách. Ako agentúra, ktorá je tradične poverená reguláciou komodít, komisia nedávno zaviedla neschválený environmentálny trh, aby dohliadala na výmenu „uhlíkových kreditov“.

Minulý týždeň predseda CFTC Rostin Bentham usporiadal druhé dobrovoľné trhy s uhlíkom v sídle agentúry vo Washingtone DC, zhruba rok po prvom stretnutí v júni 2022. CFTC nedávno oznámila , že trh s dobrovoľnými uhlíkovými kreditmi má hodnotu 2 miliardy USD a Očakáva sa, že do roku 2050 vzrastie na 250 miliárd dolárov, podľa výskumu Morgan Stanley. To však neodpovedá na otázku, prečo sa CFTC rozhodla v prvom rade zapojiť do podnikania v oblasti regulácie uhlíkových kreditov. Prečo CFTC predpokladá, že môže regulovať kredity – nástroje, ktoré sú skôr krížencom medzi ochranným vecným bremenom a cenným papierom – keď je jej jurisdikcia obmedzená na obchodovanie s komoditami?