Aktualizácia trhov s uhlíkom – Q2 2023

Za posledných niekoľko rokov sa podmienky na trhu tak dramaticky zmenili, že dnes, bez ohľadu na svoje produkty alebo služby, každá spoločnosť podniká aj v oblasti životného prostredia. Mnohí spotrebitelia, podnietení skutočnými vplyvmi zmeny klímy, teraz od korporácií požadujú environmentálne opatrenia a radšej kupujú produkty predávané ako ekologické. Mnoho spoločností preto uvádza na trh svoje produkty s „nulovou čistou“ alebo „uhlíkovo neutrálnou“ – a zaväzuje sa, že k určitému dátumu budú ako podnikanie „nulové“. Na podporu týchto prísľubov spoločnosti často nakupujú uhlíkové kredity z dobrovoľných trhov s uhlíkom, aby dobrovoľne kompenzovali alebo zmiernili svoje uhlíkové emisie.