Ako si vybrať uhlíkové kredity, ktoré skutočne znižujú emisie

Naprieč odvetviami podniky prijímajú drastické opatrenia, aby minimalizovali svoj vplyv na životné prostredie – od znižovania emisií uhlíka cez využívanie recyklovaných materiálov až po minimalizáciu firemného cestovania. Kompenzácia emisií uhlíka sa stala hlavnou taktikou pre spoločnosti, ktoré premýšľajú dopredu, ktoré chcú zmysluplne znížiť svoj vplyv na klímu. Očakáva sa, že dobrovoľný trh s uhlíkom vzrastie z 2 miliárd USD v roku 2020 na približne 250 miliárd USD do roku 2050, čo naznačuje jeho obrovskú životaschopnosť poskytovať zmysluplné klimatické riešenia. (JOSH KNAUER )