Rozhovory G20 o klíme nepriniesli zníženie emisií napriek prosbám vedenia

Na minulotýždňovom stretnutí o obnoviteľných zdrojoch energie sa vlády rozdelili na tri tábory.

Indické predsedníctvo G20, podporované EÚ a Nemeckom, presadzovalo ambiciózny cieľ strojnásobiť kapacitu obnoviteľnej energie do roku 2030.

Skupina národov vrátane Francúzska, USA a Južnej Kórey presadzovala oslabenie tohto záväzku a rozšírenie jazyka od špecifického zamerania na obnoviteľné zdroje a smerom k zahrnutiu „nízkouhlíkových“ riešení vrátane jadrovej energie a technológií zachytávania uhlíka.

Zástancovia tvrdej línie ako Rusko, Saudská Arábia, Čína a Južná Afrika boli proti zahrnutiu akýchkoľvek cieľov v oblasti obnoviteľnej energie.

Tím Cop28 na čele s al Jaberom je teraz pod rastúcim tlakom, aby preklenul divízie a dosiahol určitý konsenzus.

Stretnutie lídrov G20 v septembri bude jednou z posledných príležitostí v kalendári ukázať určitý pokrok smerom k dosiahnutiu cieľa strojnásobiť kapacitu obnoviteľnej energie do roku 2030.

Tu sú niektoré ďalšie podrobnosti o každej skupine:

  • Indické predsedníctvo G20: Táto skupina presadzuje ambiciózny cieľ strojnásobiť kapacitu obnoviteľnej energie do roku 2030, pretože verí, že je to nevyhnutné na dosiahnutie globálnych cieľov v oblasti zmeny klímy. Tvrdia, že obnoviteľné zdroje energie sú cenovo dostupné, čisté a udržateľné a že môžu pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta a posilniť ekonomiky.
  • Skupina národov vrátane Francúzska, USA a Južnej Kórey: Táto skupina nie je proti obnoviteľným zdrojom energie, ale verí, že je dôležité zahŕňať aj iné nízkouhlíkové riešenia, ako je jadrová energia a technológie zachytávania uhlíka. Tvrdia, že tieto riešenia budú potrebné na pokrytie celkovej potreby energie sveta a že by sa nemali vylučovať z rozhovorov o klimatických zmenách.
  • Zástancovia tvrdej línie: Táto skupina je proti akýmkoľvek cieľom v oblasti obnoviteľnej energie, pretože verí, že budú mať negatívny vplyv na ich ekonomiky. Tvrdia, že obnoviteľné zdroje energie sú stále príliš drahé a nespoľahlivé a že by viedli k strate pracovných miest.

(AI)