Skupina kampane Forest obnovuje obvinenie, že systémy overovania uhlíkových kreditov sú chybné

  • Nové hodnotenie, ktoré vykonala Rainforest Foundation UK, vyvoláva nové obavy o platnosť schém kompenzácie uhlíka.
  • Skupina kampane tvrdí, že všetky popredné systémy overovania uhlíkových kreditov umožnili vstup na dobrovoľný trh s uhlíkom miliónom kreditov, ktoré presne nepredstavujú zníženie emisií skleníkových plynov.
  • RFUK vyzýva na presun dôrazu na opatrenia, ako sú globálne uhlíkové poplatky a odpustenie dlhu pre chudobné krajiny, ktoré by podľa neho riešili základné príčiny emisií.
  • Verra a niekoľko projektových manažérov REDD+ povedali, že analýza spoločnosti Mongabay RFUK je ideologicky motivovaná a trvá na tom, že hoci overovanie kreditov nie je dokonalé, prináša skutočné, pozitívne výsledky. (Victoria Schneider)