Vegánska strava môže výrazne znížiť vplyv uhlíka, potvrdzuje štúdia

Štúdia zverejnená v časopise Nature v roku 2018 zistila, že vegánska strava môže znížiť uhlíkovú stopu jednotlivca o 73 % v porovnaní s priemernou stravou v Spojených štátoch. Štúdia tiež zistila, že vegánska strava môže znížiť spotrebu vody o 54 %, využívanie pôdy o 45 % a emisie dusíka o 70 %.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je vegánska strava taká udržateľná. Najprv je produkcia mäsa veľmi energeticky náročná. Na výrobu 1 kilogramu hovädzieho mäsa je potrebné 15 000 litrov vody, 7 kilogramov obilia a 25 kilogramov živočíšnych krmív. To má za následok vysoké emisie skleníkových plynov.

Po druhé, produkcia mäsa spôsobuje znečistenie vody a ovzdušia. Na farmách sa používajú pesticídy a hnojivá, ktoré môžu kontaminovať vodu a vzduch. Zvieratá na farmách tiež produkujú veľa metánu, ktorý je skleníkový plyn, ktorý je mnohonásobne silnejší ako oxid uhličitý.

Nakoniec, produkcia mäsa má negatívny vplyv na životné prostredie. Na farmách sa vyrúbe veľa stromov, aby sa vytvoril priestor pre dobytok a pestovanie krmív. To prispieva k odlesňovaniu, čo je jeden z najväčších environmentálnych problémov sveta.

Ak sa zaujímate o zníženie svojej uhlíkovej stopy, vegánska strava je skvelý spôsob, ako to urobiť. Vegánska strava je zdravá, chutná a udržateľná. Ak ste pripravení urobiť zmenu, existuje veľa zdrojov, ktoré vám pomôžu začať. (AI)