Budovanie budúcnosti odolnej voči klíme

Európska komisia dnes prijala nový súbor usmernení na pomoc členským štátom pri aktualizácii a implementácii komplexných národných adaptačných stratégií, plánov a politík v súlade s európskym klimatickým zákonom stratégiou  na prispôsobenie sa zmene klímy. Od extrémnych vĺn horúčav a zničujúceho sucha až po smrteľné lesné požiare a stúpajúcu hladinu morí, ktorá eroduje pobrežia, dôsledky nekontrolovanej zmeny klímy sú dobre známe a už si vyberajú krutú daň. Cieľom dnešných usmernení je pomôcť členským štátom zdokonaliť ich prípravy na realitu týchto rýchlo sa zintenzívňujúcich vplyvov. Najnovšie zistenia správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC)  zdôraznili naliehavú potrebu prispôsobiť sa vplyvom zmeny klímy: „Existuje rýchlo sa zatvárajúce okno príležitostí na zabezpečenie životaschopnej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých“ a „zrýchlená implementácia“. adaptačných opatrení v tomto desaťročí by znížilo predpokladané straty a škody na ľuďoch a ekosystémoch a prinieslo by mnoho vedľajších výhod.