ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

EK vydáva výzvu na ocenenie sľubných postupov v oblasti duševného zdravia

Európska komisia požaduje sľubné a implementované osvedčené postupy, tj príslušné politiky alebo intervencie so zameraním na podporu duševného zdravia, prevenciu, detekciu a intervenciu – vrátane tých, ktoré reagujú na výzvy vyvolané zmenou klímy. EK v spolupráci s členskými štátmi podporí nielen implementáciu postupov, ale aj vypracovanie usmernení o včasnom odhaľovaní a intervencii a skríningu zraniteľných skupín. Vládni a mimovládni aktéri sú vyzvaní, aby predložili návrhy najlepších a sľubných postupov prostredníctvom Portálu osvedčených postupov EÚ do piatka 29. septembra (do polnoci SEČ), po konzultácii s príručkou pre predkladateľa .
.