Klimatické zmeny môžu spôsobiť, že Európa bude chladnejšia až o 10 stupňov

Klimatické zmeny ovplyvňujú nielen hladiny morí, ale aj prúdenie oceánov – napríklad Golfský prúd. Privádza teplú vodu z amerického kontinentu cez Atlantik do Európy a zabezpečuje tam miernejšiu klímu. Podľa štúdie Kodanskej univerzity by sa však Golfský prúd mohol zrútiť ešte pred koncom tohto storočia v dôsledku stúpajúcich teplôt. Spôsobilo by to drastické ochladenie v Európe a malo by to vážne dôsledky na globálnu klímu. Odborníci však o výsledkoch pochybujú. Golfský prúd je oceánsky prúd superlatívov. Prepravuje viac vody ako všetky rieky na svete dohromady a je súčasťou toho, čo je známe ako Atlantic Overturning Circulation (AMOC). AMOC sa považuje za klimatický bod zlomu. Ak by sa cirkulácia zrútila, malo by to vážne a nezvratné účinky na globálnu klímu. Pretože keď ľudia ohrievajú atmosféru svojimi emisiami CO2, grónsky ľad sa topí. Veľké množstvá sladkej vody sa tak privádzajú do Atlantiku. To zase narúša rovnováhu tepla a slanosti, ktorá udržuje cirkuláciu AMOC v chode. Podľa modelov pri úplnom vyschnutí hrozí pokles teploty o 5 až 10 stupňov Celzia.