Presviedčanie podnikov a ľudí, aby znižovali klimatické emisie, je kľúčom k spomaleniu zmeny klímy – techniky založené na výskume a nové prístupy z behaviorálnych vied môžu ukázať, ako to urobiť

Medzivládny panel pre zmenu klímy v roku 2022 zdôraznil, že zmeny životného štýlu a správania majú potenciál pre veľké zníženie globálnych emisií skleníkových plynov. Tieto zmeny – od využívania väčšej hromadnej dopravy až po zabezpečenie vyššej energetickej účinnosti domácností a kancelárií – majú potenciál pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov o 40 až 70 % do roku 2050 . Na dosiahnutie týchto veľkých znížení sú však potrebné politiky, ktoré pomôžu pri presadzovaní individuálnych zmien , často prostredníctvom vlády alebo podnikov. Výskum v oblasti sociálnych a behaviorálnych vied zameraných na najlepšie riešenia však zaostáva za komunikáciou o klíme a jej fyzikálnou vedou . Je to jeden z dôvodov, prečo niektorí členovia verejnosti veria, že jednotlivé akcie nebudú mať žiadny zmysluplný vplyv . ( Kira Barrett )