Čo je uhlíková neutralita?

Uhlíková neutralita je situácia, v ktorej sú emisie CO2 spojené s ľudskou činnosťou v celosvetovom meradle kompenzované schopnosťou ekosystémov absorbovať tieto emisie uhlíka. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality teda nejde o nulové emisie CO2, ale o dosiahnutie bodu rovnováhy medzi množstvom emisií skleníkových plynov vypúšťaných vo svete a schopnosťou Zeme zachytávať a ukladať oxid uhličitý. IPCC (Medzivládny panel pre zmenu klímy) to zopakoval vo svojej najnovšej správe: obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C si bude vyžadovať dosiahnutie „uhlíkovej neutrality“ do roku 2050.