Prirodzené znižovanie CO2 sa dá realizovať rýchlejšie a je menej riskantné ako prístupy založené na špičkových technológiách

Oxid uhličitý možno z atmosféry odstrániť prírodnými alebo technickými spôsobmi.  Prírodné výlevky ako rašeliniská sa dajú obnoviť a už existujú inovatívne technológie na zachytávanie uhlíka zo vzduchu. Výskumníci v zoskupení „Netto-Zero-2050“ Helmholtzovej klimatickej iniciatívy identifikovali najsľubnejšie prístupy v Nemecku. Ukazujú, že prírodné záchyty možno v krátkodobom horizonte rozšíriť, zatiaľ čo technologicky vyspelé prístupy by mohli znížiť skleníkové plyny len v strednodobom horizonte a niesť potenciálne riziká. (Meike Lohkamp)